2012

ZADNJE DAJANJE. PARALELNI SVETOVI 7. Darovanja elektrovizualistov in elektrokonceptualistov. Zvečer med 6. in 10. septembrom 2012.

V ponedeljek, 10. septembra ob 23. uri:
VELIKO ZAKLJUČNO ELEKTROVIZULNO DAJANJE V SKLOPU TRADICIONALNE JUBILEJNE POVORKE.